GIỚI THIỆU VỀ BOTV VÀ TIỀM NĂNG THU NHẬP THỤ ĐỘNG – HaoHao Mart

HaoHao Mart

Tin tức - Blog

GIỚI THIỆU VỀ BOTV VÀ TIỀM NĂNG THU NHẬP THỤ ĐỘNG

Đăng bởi : LÊ HUY HOÀNG23/02/2019

💝 MÔ HÌNH BOTV: TẠO CỘNG ĐỒNG VÀ TẠO RA CÁC HỆ SINH THÁI ĐỂ CÙNG CỘNG ĐỒNG KIẾM TIỀN

💝 NGUỒN THU NHẬP CHỦ ĐỘNG: Chia sẻ cho người khác đăng ký và hưởng 0,2$/7 tầng. VD: 100.000 * 0.2 = 20.000$

💝 NGUỒN THU NHẬP THỤ ĐỘNG 1 : Hệ thống của mình bật App lên cày video view Youtube thông qua App BOTV thì mình có tiền từ 0.5 - 1$/ID

💝 NGUỒN THU NHẬP THỤ ĐỘNG 2: Hệ thống mình lên mua hàng trên trang TMĐT của BOTV thì mình có tiền:

💝 NGUỒN THU NHẬP THỤ ĐỘNG 3: Hệ thống mình đi ăn uống, du lịch, nhà hàng, khách sạn có liên kết với BOTV thì mình có tiền Và còn nhiều chương trình sắp sửa ra mắt nữa. Cùng nhau, chúng ta tạo nên một VIỆT NAM giàu có thông qua cơ hội với BOTV!

Bắt kiếm Đầu tiền bạn truy cập vào link sau để đăng ký: http://win102.io/register/0990124811

Bình luận (0)

Viết bình luận :

pubid=ra-562068fb432a24a0">