HaoHao Mart

HAOHAO MART

VP HN : Số 23 ngõ 402/28 Đường Mỹ Đình – Đình Thôn – Cầu   Giấy  – Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội : Ngày 01 tháng 09 năm 2017

                                                      

 

Lợi ích khi bán hàng trên Siêu thị Hảo Hảo

 

KÍNH GỬI :  QÚY NHÀ PHÂN PHỐI

Cùng toàn thể cán bộ nhân viên của CÔNG TY  HAOHAO MART và các cấp quản lý , giám sát bán hàng “Hợp tác phát triển phân phối các sản phẩm ” ở Việt Nam.

Căn cứ tình hình thực tế , căn cứ quyền hạn, trách nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh công ty . Căn cứ phê duyệt của Tổng giám đốc công ty

 • Nhằm đẩy mạnh việc quảng bá các sản phẩm đang bán trên www.sieuthihaohao.com và năng cao doanh số bán hàng, nay giám đốc công ty quyết định hỗ trợ cho các nhà phân phối hợp tác bán hàng một trong các sản phẩm tại www.sieuthihaohao.com đang cung cấp.
 • Đối tượng áp dụng cho tất cả các Đại lý, nhà phân phối toàn quốc.
 • Thời gian áp dung : từ ngày  01/01/2017 đến có thông báo mới.
 • Giá bán cho NPP =  ( giá đã có VAT)
 • và miễn phí vận chuyển đến điểm gần nhất tại kho của NPP, phí bốc hàng vào kho NPP tự chịu.
 • Đơn hàng nhập tối thiểu = 80,000,000đ
 • Chính sách hỗ trợ thương mại cho NPP : 8%  + 2%  Thưởng vượt chỉ tiêu > 100.000.000đ/tháng ( áp dụng từng mặt hàng khác nhau )
 • Hỗ trợ từ  3 nhân viên kinh doanh làm việc tại NPP ( Lương  > 4,500,000đ/tháng/Sale + % doanh thu do công ty trả và NPP có trách nhiệm quản lý NVKD )
 • Hỗ trợ hình ảnh maketing, PG, Samning, khuyến mại theo kế hoạch của công ty
 • NPP được quyền ở các điểm địa lý bán hàng tại khu vực mình quản lý
 • Sau một năm công ty sẽ thông báo lại chỉ tiêu doanh số mới cho NPP.

Đề nghị quý NPP và các giám đốc kinh doanh khu vực kết hợp với giám sát kinh doanh trong việc thực hiện thông báo trên để đảm bảo đúng quy định, định hướng của ban lãnh đạo công ty để đem lại kết quả tốt nhất nhẳm đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Mọi ý kiến cần giải đáp, thắc mắc , hợp tác xin liên hệ trực tiếp:

Lê Huy Hoàng

Đại diện bán hàng toàn quốc

* Sđt : 0973.154.701 – 0123.293.1128

* Email : sieuthihaohao@gmail.com

Nơi nhận :   

- Nhà phân phối

- Nhân viên quản lý các cấp.

- phòng kế toán

 

                                     HAOHAO MART

 

 

                                      (GIÁM ĐỐC)

 

 

pubid=ra-562068fb432a24a0">